familiale

Gezinsverzekeringen

Aansprakelijkheidverzekering : Privé-leven en Rechtsbijstandsverzekering

Voorwaarden & inlichtingen

Commercieel beheer :      De Busschere Frank

Polis beheer :      Goossens Pascale (03/241 06 34)
     pascale.goossens@induverantwerpen.be

Schade beheer :     Carine Verhoeven (03/241 06 20)
     carine.verhoeven@induverantwerpen.be

Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin (familiale)

  B.A. GEZIN
 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
 • Burenhinder (art. 544 B.W.) te wijten aan een plotse gebeurtenis:
       • Stoffelijke schade: 3.792.000 EUR
       • Lichamelijke schade: 18.959.000 EUR
 • Aansprakelijkheid uit overeenkomst(contractuele aansprakelijkheid)
       • schade aan gehuurde kamer(ziekenhuis, hotel of gelijkwaardig logementshuis): 125.000 EUR
       • schade door brand ontploffing, rook, water, breken van ruiten aan gehuurde gebouwen, stacaravans en tenten ( + inhoud) bij vakantie, reizen, feesten: 125.000 EUR
       • schade aan gehuurde of geleende paarden, pony's en shetlanders en het tuig: 2.500 EUR
 • Vrijwillige bijstand door Derden
       • schade opgelopen door derden die vrijwillig deelnemen aan de redding van verzekerden of van hun goederen: 25.000 EUR
  Rechtsbijstand
 • •Burgerlijk Verhaal: 18.750 EUR
 • •Strafrechtelijke Verdediging: 18.750 EUR
 • •Strafrechtelijke Borgtocht: 9.750 EUR
 • •Onvermogen van Derden: 9.750 EUR

Premie (verzekeringsjaar 2011)

 • •Familie: 51,45 EUR
 • •50-plussers: 45,15 EUR
 • •Alleenstaande: 45 EUR