huispersoneel

Zoals de meeste mensen, heeft u er waarschijnlijk nog niet bij stilgestaan

  • •Uw schoonmaakster te laten verzekeren
  • •Laat staan uw baby-sitter
  • •Tuinman enz...

Nochtans kan het kleinste ongeval tijdens, van en naar het werk u duur komen te staan. U bent immers verantwoordelijk voor de mensen die u in dienst heeft, zelfs indien ze geen arbeidscontract hebben

Het contract waarborgt een onbeperkt aantal bezoldigde personen ( niet nominatief ).

Hierna vermelde functies zijn niet gedekt tenzij mits voorafgaand akkoord van de maatschappij en mits een aangepast tarief.

  • •Stalknecht
  • •Au pair meisje langer dan 1 maand in dienst
  • •Gouvernante
  • •Chauffeur
  • •Jachtwachter
  • •Huisbewaarder in private dienst