FONDS VOOR SOCIALE SOLIDARITEIT VZW

JAARVERSLAG 2017

Het FFSPOL heeft in 2017:

• 7127 betalende leden
• 863 weduwen die geen lidgeld betalen maar wel lid blijven.
• 211 leden hebben hun lidgeld niet betaald. Twee herinneringen werden verstuurd.
Het is spijtig vast te stellen dat het lidgeld niet wordt betaald maar dat er geen enkel bericht naar het secretariaat wordt gestuurd om ontslag te nemen.

1. JAARLIJKS LIDGELD

Slechts 12,50 € per jaar. Reeds 20 jaar ongewijzigd.
Bij beslissing van de algemene vergadering van mei 2017 wordt het lidgeld opgetrokken tot 16€ per jaar.
Voor degene met een domiciliëring wordt het lidgeld begin januari ingevorderd.

Opgelet!

Indien u van bankrekening verandert, dient u ons dit te melden.
De domiciliëring zal niet doorgaan in dit geval. Zorg ook dat het saldo van de rekening voldoende is.

Ieder jaar wordt er meer en meer vastgesteld dat leden van bank veranderen zonder dit te melden.
Hun domiciliëring is dan niet langer geldig en de inning gaat niet door.

Indien de domiciliëring door de bank geweigerd wordt sturen wij u een factuur die dan binnen de twee weken per overschrijving dient betaald te worden.
De andere leden krijgen de factuur thuis opgestuurd en worden verwacht binnen de twee weken te betalen.

2. WIE IS LID EN WAT HOUDT DAT IN ?

Wordt als lid beschouwd eenieder die het lidgeld betaald heeft voor het lopende jaar of er van werd vrijgesteld.

Het lid moet als politie-,administratief, logistiek of technisch personeel deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben gedurende meer dan 10 jaren (of minder in geval van niet-tuchtrechtelijke oppensioenstelling )/of in vast verband tewerkgesteld is of was onder dezelfde voorwaarden bij :
    • de federale of lokale politie
    • de algemene inspectie van de federale en lokale politie.
    • de vaste comités van toezicht op de politie en de inlichtingendiensten.
Statutair personeel, personeel in vast verband tewerkgesteld en leerlingen van politiescholen kunnen lid worden van het FSSPOL.

De echtgenote/echtgenoot of samenwonende levenspartner en de rechthebbende kinderen van de leden FSSPOL blijven lid van de vereniging na het overlijden van het medelid.

Bepaalde tussenkomsten (zoals bij overlijden) zijn voorbehouden aan trouwe leden.(t.t.z..leden die lid zijn van de vereniging van bij de indiensttreding bij de politiediensten en lid bleven zonder meer dan één onderbreking in de betaling van de bijdrage). Zie inwendig reglement

3. WAT HEEFT ONZE VERENIGING UITGEGEVEN IN 2017 ?

Financiėle steun aan leden die door tegenslag getroffen werden
7100 € giften en 12.813,81 € in lening.

Ingeval van overlijden van een volwaardig lid bedraagt de getrouwheidspremie 500 € en 100 € per kind ten laste en 250 € bij het vooroverlijden van de echtgenoot(te) of een kind ten laste.
Voor een weduwe, weduwnaar of kind van haar of hem is geen tussenkomst voorzien.
- Er werden 133 premies betaald en dit voor een totaal bedrag van 59.000 €
Afgevaardigden mogen een pakje afgeven (waarde ongeveer 20 € aan de betalende leden die het lidgeld betaald hebben), die langdurig ziek zijn of langdurig gehospitaliseerd en ook aan een niet lid na een ernstig ongeval in uitvoering van de dienst.
- 7 pakjes werden afgegeven voor een totaal van 141.40 €
- 14 bloemenkransen werden betaald bij de begrafenis van een lid. Deze bloemenkransen worden betaald tot een maximum bedrag van 62 € (BTW inbegrepen).
- Aan de monumenten te Edemolen , Elsene, La Calaminne, Hasselt, Antwerpen, Eeklo, Leuven, Snaeskerke, Vise en Arlon werden bloemen neergelegd.
Kransen en bloemen werden neergelegd voor een totaal bedrag van 2.169,45 €

4. PENSIOENDIENST

Federale pensioendienst – Zuidertoren 1060 BRUSSEL Tel : 1765 (pensioenlijn)
Mededelen : rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers)
e-mail : info.nl@pensioendienst.fgov.be
Begrafenisvergoeding wordt automatisch mee afgerekend.

5. VERKOOP ARTIKELEN

    • Herdenkingsmedaille Edemolen : 10 €
    • Pins FSS en oude Gd kepie: 2€
    • Dassen 15 €

6. VAKANTIES

    a. aan zee: NIEUWPOORT – Hotel Cosmopolite (korting 10% via Srt FSSPol)
    b. In de Ardennen: WIRTZFELD (rechtstreeks bij hotel)

7. VERZEKERINGEN

Domiciliering verplicht.

Alvorens aan te sluiten dient u zelf uw huidige verzekering minimum drie maanden voor de vervaldag schriftelijk en aangetekend op te zeggen.
Consulteer onze webpagina's Verzekeringen en Brandverzekering.

Indien U verandert van bankinstelling en daardoor geen domiciliering meer heeft, moet u met ons contact opnemen zodat we u een nieuw mandaat voor de domiciliëring kunnen toezenden.

Adresveranderingen moet u schriftelijk naar FSSPOL opsturen (fax, brief of e-mail).
Vergeet ook niet uw adresverandering voor de brandverzekering op tijd te melden.
Bij verhuis is een overbruggingsperiode voorzien.

Indien u de brandverzekering wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk te gebeuren voor 01 oktober van het lopende jaar.
Zo niet bent u verplicht nog één jaar langer te blijven.

De verzekeringspremies worden begin januari geïnd.

8. CONTACT

Het secretariaat is open van maandag tot donderdag tussen 08 en 11 uur
Kwartier GERUZET Gebouw N gelijkvloers – Luchtmacht laan 10 1040 ETTERBEEK
Telefoon: 02/642 60 90
E-mail: info@fsspol.be

! ! ! NIET TE VERGETEN ! ! !
Bij alle briefwisseling, gelieve te vermelden
het stamnummer van de Gd (45-…….) of voor de jongere leden van de politie (44-….)
uw telefoonnummer
eventueel een e-mailadres

Bezoek ook onze website: www.fsspol.be
Inloggen met stamnummer : 45xxxxxxx of 44xxxxxxx (cijfers aaneen schrijven)
Password: in hoofdletters eerste vier letters van uw naam

    - Voorzitter                      - Secretaris
    BOURDOUX GILLES          BROOS JOHAN