FONDS VOOR SOCIALE SOLIDARITEIT BIJ DE POLITITEDIENSTEN


Kroonlaan 145 A te 1050 ELSENE
Telefoon : 02/642 60 90 (van Ma tot Do tussen 8 en 11u)
Bankrekening : BE26 3100 4024 9329
E-mail : info@fsspol.be
Website: www.fsspol.be

Jaarverslag 2018


1. LIDGELD

Op 31 december 2018 telde FSSPol 6877 leden die hun lidgeld van 16€ betaald hebben en 2353 weduwen die geen lidgeld betalen.
Deze lidgelden worden jaarlijks opgevraagd in de eerste dagen van januari.
- met domiciliëring voor degene die dit ondertekend hebben
- per factuur verstuurd per post of per e-mail voor de andere leden.
Voor de leden die deelnemen aan de groepsverzekering wordt de verzekeringspremie bij de factuur van het lidgeld gevoegd.

2. LEDEN

Lid zonder stage : betaalde zijn lidgeld zonder onderbreking vanaf zijn opname in het korps
     Hij heeft recht op 250€ bij overlijden van zijn echtgenote zo zij voor hem overlijdt.
    Bij het overlijden van het lid wordt 500€ uitbetaald aan de aangeduide erfgenamen.
    De weduwen blijven lid zonder lidgeld te betalen.
    In 2018 werd 53.250€ betaald als overlijdensvergoeding voor 117 overledenen.
    De leden hebben recht op een tussenkomst bij tegenspoed na indienen van een dossier bij de raad van bestuur die hierover een beslissing neemt.
    In 2018 kregen 7 dossiers positief gevolg voor een bedrag van 6613.83€.
Lid met stage : heeft ieder jaar zijn lidgeld betaald.
    Per niet betaald jaar wordt 100€ afgehouden van de voorziene overlijdensvergoeding.
    De leden hebben recht op een tussenkomst bij tegenspoed na indienen van een dossier bij de raad van bestuur die hierover een beslissing neemt.

3. HERDENKINGEN

FSSPol organiseerde of nam deel aan herdenkingen te MOORSLEDE, VISE, VERVIERS, BRUXELLES (Noordstation (Serge DAUGINET), SNAASKERKE, Congres kolonne, EDEMOLEN, Monument van de Politie , Rijkswachtmonument te Elsene, VOTTEM, MONS, La Calamine, NIVELLES, IEPER, UPC BERTEM ( Mark MUNTEN)

4. BLOEMEN

Bij de begrafenis van een volwaardig lid mag een bloemenkrans worden neergelegd voor een bedrag van 62€. In 2018 werden 10 bloemenkransen neergelegd.

5. ZIEKEN

Wanneer een lid ernstig ziek is of langdurig gehospitaliseerd mag een afgevaardigde een pakje afgeven voor een maximum bedrag van 25€.
Deze interventie wordt eveneens toegestaan voor een niet-lid bij ongeval tijdens de uitvoering van zijn dienst.
In 2018 werden 6 pakjes afgegeven.

6. VERZEKERINGEN

FSSPol heeft voor haar leden een brandverzekering voor hun woning die ze bezitten als huurder of eigenaar. Deze worden opgenomen in de groepsverzekering onderschreven bij makelaar INDUVER, Justitiestraat 30 te 2018 .
Alle informatie kan bekomen worden op het secretariaat of op de website.
Er kan eveneens een verzekering onderschreven worden voor burgerlijke verantwoordelijkheid (familiale) of voor de wagen. Deze worden rechtstreeks met de makelaar geregeld.Alle info te bekomen op het secretariaat.

7. PENSIOENEN

Voor alle vragen met betrekking tot de pensioenen richt men zich tot :
Jean Pierre BERCKMANS op 02/642 66 38 ou fax 02/642 61 99

8. WEBSITE

FSSPol heeft een website : www.fsspol.be

9. SOCIALE ACTIVITEIT

FSSPol organiseert tweemaal per jaar een maaltijd voor haar leden in een zaal te HOEILAART.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat.

10. VRAAG

Het secretariaat heeft moeite om de inlichtingen van haar leden bij te houden .
We vragen u om ons uw adreswijzigingen, telefoonnummers, enz…. mee te delen.
Geef ons aub uw e-mail adres.

Er wordt rekening gehouden met de wet op de privacy .

    - Voorzitter                      - Secretaris
    BOURDOUX GILLES          BROOS JOHAN