FONDS VOOR SOCIALE SOLIDARITEIT BIJ DE POLITITEDIENSTEN


Kroonlaan 245 A te 1050 ELSENE
Telefoon : 02/642 60 90 (van Ma tot Do tussen 8 en 11u)
Bankrekening : BE26 3100 4024 9329
E-mail : info@fsspol.be
Website: www.fsspol.be

Jaarverslag 2023


1. LIDGELD

Op 31 december 2023 telde FSSPol 5791 actieve leden en 2747 weduwen die geen lidgeld betalen
Deze lidgelden worden jaarlijks opgevraagd in de eerste dagen van januari.
- met domiciliëring voor degene die dit ondertekend hebben
- per factuur verstuurd per post of per e-mail voor de andere leden.
Voor de leden die deelnemen aan de groepsverzekering wordt de verzekeringspremie bij de factuur van het lidgeld gevoegd.

2. LEDEN

Lid zonder stage : betaalde zijn lidgeld zonder onderbreking vanaf zijn opname in het korps
     Hij heeft recht op 250€ bij overlijden van zijn echtgenote zo zij voor hem overlijdt.
    Bij het overlijden van het lid wordt 500€ uitbetaald aan de aangeduide erfgenamen.
    De weduwen blijven lid zonder lidgeld te betalen.
    In 2023 werd 37250€ betaald als overlijdensvergoeding voor 84 overledenen.
    De leden hebben recht op een tussenkomst bij tegenspoed na indienen van een dossier bij de raad van bestuur die hierover een beslissing neemt.
    In 2023 kreeg 1 dossier positief gevolg voor een bedrag van 1000 €.
    De 17actieve vriendenkringen kregen een steun van 150€. Lid met stage : heeft niet ieder jaar zijn lidgeld betaald.
    Per niet betaald jaar wordt 100€ afgehouden van de voorziene overlijdensvergoeding.
    De leden hebben recht op een tussenkomst bij tegenspoed na indienen van een dossier bij de raad van bestuur die hierover een beslissing neemt.
    Leden die drie jaar na elkaar het lidgeld niet betalen worden ambtshalve ontslagen

3. HERDENKINGEN

FSSPol nam deel aan herdenkingen te VISE, VERVIERS, BRUXELLES (Noordstation (Serge DAUGINET), Congres kolonne, EDEMOLEN, Monument van de Politie,
Rijkswachtmonument te Elsene, VOTTEM, MONS, KELMIS,
NIVELLES, UPC BERTEM (Mark MUNTEN) door bloemen neer te leggen.
Deze herdenkingen werden voornamelijk bijgewoond door onze Voorzitteer G. BOURDOUX.

4. BLOEMEN

Bij de begrafenis van een volwaardig lid mag een bloemenkrans worden neergelegd voor een bedrag van 62€. In 2023 werden 4 bloemenkransen neergelegd.

5. ZIEKEN

Wanneer een lid ernstig ziek is of langdurig gehospitaliseerd mag een afgevaardigde een pakje afgeven voor een maximum bedrag van 25€.
Deze interventie wordt eveneens toegestaan voor een niet-lid bij ongeval tijdens de uitvoering van zijn dienst.
In 2023 werden 2 pakjes afgegeven.

6. VERZEKERINGEN

FSSPol heeft voor haar leden een brandverzekering voor hun woning die ze bezitten als huurder of eigenaar. Deze worden opgenomen in de groepsverzekering onderschreven bij makelaar INDUVER, Justitiestraat 30 te 2018 Antwerpen .
Alle informatie kan bekomen worden op het secretariaat of op de website ( www.fsspol.be ).
Er kan eveneens een verzekering onderschreven worden voor burgerlijke verantwoordelijkheid (familiale) of voor de wagen. Deze worden rechtstreeks met de makelaar geregeld.
Alle info te bekomen op het secretariaat.
bij Ludo HELSEN of Mevrouw Pascale GOOSSENS (INDUVER) (pascale.goossens@induver.be - tel: 03/241 06 34.

7. PENSIOENEN

Voor alle vragen met betrekking tot de pensioenen richt men zich tot :
Jean Pierre BERCKMANS op 02/642 66 38 ou fax 02/642 61 99

8. WEBSITE

FSSPol heeft een website : www.fsspol.be

9. SOCIALE ACTIVITEIT

een korpsmaal georganiseerd te Nazareth ter gelegendheid van de herdenking van de " slag aan de Edemolen".
Er waren 42 deelnemers

10. VRAAG

Het secretariaat heeft moeite om de inlichtingen van haar leden bij te houden .
We vragen u om ons uw adreswijzigingen, telefoonnummers, enz…. mee te delen.
Geef ons aub uw e-mail adres.

Ook het overlijdens van een weduwe, lid zonder lidgeld te betalen dienen doorgegeven te worden. ** Er wordt rekening gehouden met de wet op de privacy .

11. SECRETARIAAT

Sedert het begin van de COVID-pandemie werken de leden van het secretariaat thuis.
E-mail en telefoon zijn doorgeschakeld en worden in de mate van het mogelijke beantwoord.
Op woensdag wordt er en bureauvergadering op het kantoor gehouden om alles te coördineren , de post op te halen en de betalingen uit te voeren.
We vragen begrip voor de eventuele vertragingen die hierdoor voorkomen.
Telefonisch is FSSPol te bereiken van maandag tot donderdag van 08 tot 11 uur.

    - Voorzitter                      - Schatbewaarder
    BOURDOUX GILLES          Andre Maes