INFO.

Onze schadelast collectieve polis BRAND & aanverwante dekkingen is de jongste jaren fors gestegen. Het premie incasso van verzekeraars is daardoor ontoereikend geworden om de risico’s te dekken en te betalen. Vooral het aantal diefstaldossiers baart zorgen.
Verzekeraars laten ons echter niet vallen en stelden een aannemelijke sanering voor, waarmee ze hopen dat de schadelast meer naar een ” break even “ evolueert in plaats van een verlies.
Een gedane marktstudie toont echter aan dat wij, mede door de talrijke uitbreidingswaarborgen, toch vrijwel de goedkoopste premies kunnen blijven aanreiken met bovendien de meerwaarde van een verzekeringsmakelaar.

Verzekerd kapitaal aan index ABEX 954    eerste - risico
gebouw / Huurgevaar
€ 269,249.02
inhoud
€ 89,749.72
Diefstal
€ 22,452.17
   met inhoud op het werk
€ 4,487.82
   enkel inhoud kazerne
€ 6,731.21
Chalet
€ 153,623.15
Inhoud chalet
€ 46,086.63
Enkel garage tot maximum
€ 44,879.02
Buiten zwembad tot maximum
€ 97,314.15


De nieuwe basispremies 2023 bedragen:categorie Premies 2023
Brand incl taksen RB incl taksen Totaalpremie
  Rechtsbijstand Jaar
Cat-01     Huurgevaar en inhoud
€ 162,86
€ 2,75
€ 165,61
Cat-02   Eigenaar en inhoud
€ 253,30
€ 2,75
€ 256,05
Cat-03   Enkel inhoud
€ 141,71
€ 2,75
€ 144,46
Cat-04   Eigenaar niet gebruiker
€ 137,97
€ 2,75
€ 140,72
Cat-05   Eigenaar gebouw in opbouw
€ 80,39
€ 2,75
€ 83,14
Cat-06   Enkel inhoud in kazerne voor risico diefstal
€ 14,65
 
€ 14,65
Cat-07   Houten chalet eigenaar en of huurder
€ 178,87
€ 2,75
€ 181,62
Cat-08   Enkel garage 0,82 °/°° op de verzekerde waarde   min. premie 17,90 euro incl taksen
Cat-09   Afstand van verhaal
€ 45,61
€ 2,75
€ 48,36
Cat-10   Zwembad buiten 0,85 °/°° op de verzekerde waarden   min. Premie 17,90 euro incl. taksen
VERHOGINGEN      
Bijpremie gebouw en / of inhoud
en / of zonnepanelen
0,80 °/°°    
Bijpremie diefstal 2,65 °/°°    
Natuurrampen Vrijstelling van 1000 €    

De premies 2022 werden niet verhoogd de ABEXwerd aangepast
FDB 17/11/2022

Ik verbind mij ertoe om steeds een geldig domiciliëringsnummer te hebben bij het FSSPOL.

Ervan overtuigd zijnde dat elk lid deze premie evolutie aanvaardt, blijven wij en onze makelaar ter beschikking om jullie belangen verder te verdedigen